Ook lid worden?

Aanmeldformulier Citroën Club Nederland

U kunt lid worden door een mail met de volgende gegevens te sturen naar ledenadministratie@citroenclubnederland.nl, met als onderwerp “Aanmelding nieuw lid”.

U kunt eenvoudig onderstaande tekst kopiëren en in uw email programma plakken om in te vullen.

Gegevens die we nodig hebben voor uw aanmelding :

 • Dhr / Mw
 • Voornaam of voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat + huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekening (IBAN)
  (u geeft hiermee machtiging tot incasso tot wederopzegging)

Een aantal dingen die we graag willen weten, het staat u vrij dit in te vullen :

 • Wat voor Citroën heeft u? Of meer??
 • Heeft u nog andere hobby’s?
 • Heeft u een eigen website?
 • Zou u iets voor onze club willen / kunnen betekenen?
 • Wilt u aanvullende informatie of heeft u nog vragen?

Belangrijk om te weten over het lidmaatschap van CCNL :

 • U word lid van Citroën Club Nederland en machtigt Citroën Club Nederland tot wederopzegging tot het innen van de jaarlijkse contributie via automatische incasso.
 • Het lidmaatschap is een jaar geldig en wordt per jaar, zonder mededeling, automatisch verlengd.
 • Een clubjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
 • Als u na 1 december lid wordt, krijgt u de laatste maanden van het lidmaatschap van ons cadeau!
 • U geeft bij deze toestemming aan CCNL om in voorkomende gevallen contact op te nemen via het opgegeven email adres of het opgegeven telefoonnummer.
  (CCNL zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen).
 • U ontvangt 6 keer per jaar ons clubblad ” ’t2PKtje “.
 • Daarnaast geeft het lidmaatschap ook recht op korting op onze CCNL-meetings (3 keer €5,-). Ook geven een aantal van onze adverteerders korting op vertoon van uw lidmaatschapspas.